Lễ khai giảng năm học 2023- 2024 Trường Đại học Trưng Vương

Sáng ngày 6.10.2023, hoà chung không khí hân hoan đón chào năm học mới. Trường Đại học Trưng Vương vui mừng gọi tên những sinh viên đủ điều kiện đạt học bổng 100% của trường.

học bổng nằm trong chương trình học bổng đặc biệt dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập.Học bổng được chia thành ba loại, bao gồm học bổng 100%, học bổng 50% và học bổng 12 triệu đồng.

Chính sách học bổng xem tại: https://tv-uni.edu.vn/mo-rong/tin-tuc-su-kien/truong-dai-hoc-trung-vuong-cong-bo-quy-hoc-bong-tri-gia-20-ty-dong-cho-sinh-vien/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *